Onze producten

Broccoli

Broccoli ( familie van de brassica) mag graag groeien op winderige plekken zoals bij de waddenkust zodat  er minder last is van vliegen en insecten, maar ook slechte schimmels zoals schermrot.

Doordat het zomers hier in Noord Nederland vaak het koelst is, is het voor het telen van de broccoli het beste plek om broccoli te telen.

Voor primeur broccoli zijn wij meestal te laat. Ons broccoliseizoen begint omstreeks begin juni en loopt door tot het midden van november. Het planten begint eind maart en stopt eerste week augustus. De eerste 5 ha broccoli beschermen wij tegen de koolvlieg en duiven door het afdekken met een fijn-gazig net. Dit gaat er eind mei definitief af.  maar daarvoor moet het er geregeld af en er weer op om  te kunnen schoffelen en bemesten.

Onze zavelige gronden lenen zich uitstekend voor deze groente.

Rozijnerwt(kollumer zoete grauwe erwt)

De Kollumer zoete grauwe erwt is een streekproduct welke rond 2010 gered is van uitsterven. Deze plant behoort tot de vlinderbloemigen; dat houdt in dat deze plant in symbiose leeft met de stikstofbindende bacterie van het geslacht rhizobium. Deze bacteriën bevatten nitrogenase, het enzym dat in staat is stikstof uit de lucht vast te leggen als voeding in de bodem.
De afzet van deze rozijnerwt gaat naar de conservenfabriek van Machandel en als droog product kunt u het vinden in de biologische supermarkten.

Spruitkool

Spruitjes telen kan lastig wezen, omdat de plant in verhouding tot andere gewassen lang op het veld staat. Ongeveer van begin mei tot wel januari zolang de kwaliteit mooi is. Omdat de teelt lang op het veld staat kan er een microklimaat gevormd waarbij schimmels en insecten zich uitermate thuis voelen. Slechts door de plant weerbaar te laten groeien is het mogelijk een mooie groente te produceren. Een biologische spruit gaat er nooit zo uitzien als een gangbare spruit, vergeet echter niet dat deze gangbare spruit wel zo’n 20 keer per teelt bespoten wordt om er zo vlekkeloos uit te zien.

Weerbaar groeien geldt voor al onze gewassen. Kort gezegd komt het er op neer dat de plant zelf bepaald wanneer hij wat wil opnemen. Wij voeden de bodem en niet de plant. De plant neemt zijn beslissing en neemt op als hij denkt dat het nodig is.

Haver

Deze graansoort bevat geen gluten en verwacht wordt dat er meer en meer bakkerij producten uit haver zullen bestaan.

Teelttechnisch mag ik ook graag haver telen, omdat het een bladrijker gewas is dan andere graansoorten. Een bladrijk gewas houdt meer licht tegen, zodat onkruiden minder of geen kans krijgen te groeien. De haver bedekt de bodem als het ware.

Plantsjalot

Plantsjalotten telen wij in opdracht van een grote uien en sjalotten verwerker ‘’Gourmet’’uit Noord-Holland.

Wederom door de bodem en het gunstige klimaat zijn wij in staat om een mooi product welke voldoende groot is te leveren. Door de wind droogt het gewas vlot droog en is daardoor minder vatbaar voor schimmels.

Pootaardappelen

Diverse rassen van verschillende handelshuizen worden door ons verbouwd. Van vroeger uit is er nog de expertise om dit te kunnen doen.

Gedurende de zomer worden of lopend met een zak of met een selectiekar de zieke planten eruit gehaald. Geregeld komt er een NAK controleur de percelen beoordelen op kwaliteit.

Na het rooien worden aardappelen monster van elke partij in het laboratorium onderzocht op virus en bacterie.

Tenslotte wordt voor aflevering de partij door een NAK controleur beoordeelt op uiterlijke en innerlijke gebreken voordat de aardappel de zak of Big Bag in gaan.