Boerderij

Van oorsprong is de kophalsrompboerderij een gemengd bedrijf zoals vele bedrijven in die tijd. In de zeventiger jaren is gekozen voor de specialisatie pootaardappelen en zijn de koeien de deur uitgegaan. Tot 1999 is dit de hoofdteelt van het bedrijf gebleven. Daarnaast zijn in dat tijdsbestek verschillende andere teelten de revue gepasseerd, zoals witlofpennen, uien, graszaad, ijsbergsla en wortelen.

In 1999 is er omgeschakeld naar de biologische teeltwijze. De buren in die tijd teelden ook biologisch en Jan zag dat dat best op een goede manier mogelijk was.

Tot op de dag van vandaag wordt biologisch geproduceerd.

In 1999 werd de eerste loods bijgebouwd; een hele vooruitgang.

Daarna is de oude schuur gerenoveerd en is in 2007 een geïsoleerde loods bijgebouwd en in 2017 een machineloods.

Tot 2016 was het bedrijf 50 ha groot daarna konden we een erfpachtcontract van 35 ha overnemen van een stoppende biologisch telende boer. Het bedrijf is nu een 90 ha groot.

Momenteel bewerken wij deze 90 ha met ons enthousiast team van gezinsleden, schooljeugd en vaste buitenlandse krachten.