Onze visie

Waarom voeren wij het bedrijf op een biologische manier en niet op de conventionele manier?
Boeren zonder chemie en kunstmest is prachtig. Op de manier van vóór 1950 maar met behulp van de techniek echter niet met de kennis van vóór 1950.

Nadat de chemie en kunstmest hun intrede deden is ontzettend veel nuttige informatie verloren gegaan. Dit wordt weer de uitdaging voor de toekomst; kennis en ervaring opdoen van oude landbouw bedrijven. De innovatie van de toekomst zijn de wijsheden uit het verleden. Tegenwoordig met behulp van de moderne technieken. Ik noem u bijv. veredeling, GPS-systeem, internet om informatie te vergaren maar ook om over te dragen, hydrauliek, pneumatiek, elektriciteit.

M.b.v. deze technieken is het volgens mij mogelijk, sterker nog; het is de enige weg om de wereld goed te voeden en verbeterd aan de jeugd over te dragen.
We zullen heus nog wel geregeld op onze snuit gaan maar uiteindelijk zullen we een manier vinden om weer met de natuur te werken dan zullen we ook veel CO2 kunnen vastleggen in de bodem welke bijdraagt aan een veel beter bodemleven zoals meer wormen, mijten, schimmels, bacteriën, het broeikaseffect verminderen en de bodem nog meer in staat stellen om weer gezond voedsel te produceren waarin een scala van mineralen weer rijkelijk aanwezig is.