Onze visie

Goedendag allen,

Waarom voeren wij het bedrijf op een biologische manier en niet op de conventionele manier.

De manier waarop wij produceren is prachtig; zonder chemie en kunstmest. Dus zeg maar op de manier van voor 1950, maar met behulp van de huidige techniek van tegenwoordig; echter nog niet met de kennis van voor 1950.

Nadat de chemie en kunstmest hun intrede deden is ontzettend veel nuttige informatie verloren gegaan. Dit wordt weer de uitdaging voor de toekomst; weer kennis en ervaring opdoen van het oude landbouw bedrijven. De innovatie van de toekomst zijn de wijsheden uit het verleden. En dan met behulp van de tegenwoordige technieken. Ik noem u bijv. veredeling, gps voor het secuur planten en zaaien, maar ook automatisch schoffelen en oogsten, internet om informatie te vergaren maar ook om over te dragen, hydrauliek, pneumatiek, elektriciteit en cameratechniek.

M.b.t. deze technieken en het verhogen van onze kennis over de natuur  is het volgens mij mogelijk, om de wereld goed te voeden en verbeterd aan de jeugd over te dragen. De andere manier; het gebruiken van chemie en kunstmest heeft tot nu toe alleen maar tot verarming geleid.

Laat ons nu maar eens proberen aan de hand van de natuur te produceren. Laat daar ook onderzoek op gericht zijn. Tot nu toe is dat zeer gering geweest.

We zullen heus nog wel geregeld op onze snuit gaan, maar uiteindelijk zullen we een manier vinden om weer met de natuur te werken. Dan zullen we ook veel C02 kunnen vastleggen in de bodem welke bijdraagt aan een veel beter bodemleven, (wormen, mijten, schimmels, bacteriën etc.) het broeikaseffect verminderen, en de bodems nog meer in staat stellen om weer gezond voedsel te produceren waarin een scala van mineralen weer rijkelijk aanwezig is.

Hoe doen wij dat in de praktijk.

Het begint al met de ligging van de percelen, een beetje bollig met een goed werkend drainagesysteem en goed doorlatende grond zonder storende lagen.

Wij proberen de grond daar waar produktie plaatsvind zoveel mogelijk van zware machines te ontzien. Waar mogelijk rijden we op brede banden of rupsen, proberen we de vrucht op tijd van het land te halen en zaaien we of gras-klaver of een  groenbemestersmengsel in.

Elke plant heeft zijn eigen verhaal in de bodem. De ene plant wortelt diep, de andere zeer sterk oppervlakkig, de ene plant haalt meer van het ene mineraal en het andere meer van het andere mineraal naar boven. Wanneer we groenbemesters laten groeien vangen deze de energie van de zon op en stelt deze middels het afgeven van suikers via de wortels  aan het bodemleven de bodem in staat goed te functioneren. Tevens beschermt de groenbemester gedurende de herfst en winter de bodem tegen de neerslag die dan plaatsvind.

We hanteren een ruim bouwplan, dat betekend dat we niet te gauw terugkomen met dezelfde teelt op hetzelfde stuk land. Bijvoorbeeld voor aardappelen komen we maximaal 1 keer per 5 jaar terug op hetzelfde perceel; dit in tegenstelling tot veel gangbare collega’s die 1 keer per 3 of 4 jaar terugkomen. Tevens hebben we voldoende teelten waarbij we niet in de grond hoeven om te oogsten bijv.  de grasp-klavers, granen en de rozijnerwten.

We gebruiken om de bodem van voeding te voorzien biologische vaste mest, soms een beetje aangevuld met een door de SKAL (Stichting Keuring Alternatieve Landbouw) goedgekeurde hulpmeststof.

We gebruiken dus geen kunstmest, waarbij de plant onnatuurlijk groeit en meer vatbaarder is voor ziek en zeer.

We gebruiken geen chemische middelen om ziekte en onkruid te bestrijden. Zo zijn onze bodems al meer dan 20 jaar vrij van bijv. glyfosaat bevattende middelen en neonicotinoiden.

We maken maximaal gebruik van natuurcompost, waarbij we ook nog eens streven naar zeewier bevattende compost. Hierin zitten meer spoorelementen.

We zijn bezig de bodem in balans te krijgen. Dit houd in dat de verhouding waarin de elementen in de bodem aanwezig zijn belangrijker zijn dan de hoeveelheid van die elementen, alhoewel we die ook op orde willen hebben. Bijv. de verhouding Ca 68% t.o.v Mg 12%.

Dit heet ook wel bemesten volgens de Albrechtmethode.

Meer en meer zaaien we stroken van 3 a 4 meter op het kopeind van de percelen in met een bloemenmengsel. Dit is om de bijen en vliegen en daarmee ook de vogelstand te bevorderen. Het levert je ook nog complimenten op van de voorbijgaande wandelaar.

Samen met collega bioboeren en ook niet bioboeren bespreken we regelmatig bodemzaken.

Bioboeren vergt een andere manier van kijken naar problemen waar je mee te maken hebt.

Wordt er bijv. veel luis geconstateerd (overbrenger van virus en veroorzaker van zuigschade) dan zegt men gangbaar: spuit hier of hier mee, Wat gepaard gaat met het tevens doden van de natuurlijke vijanden van de luizen en het beschadigen van de waslaag op de bladeren.

Wanneer je erachter komt waarom de luis de ene plant wel en de andere plant niet infecteert of het ene ras meer t.o.v. het andere ras, wat te maken heeft met de suikers in de plant en dit kunt beïnvloeden en misschien wel enige schade kunt accepteren, ben je voor het milieu beter bezig. Dit is maar een voorbeeld, echte geeft wel aan dat met de natuur werken beter is dan ertegen. De natuur heeft altijd gelijk!

Als de financiën het toelaten maken we ook gebruik van gesteentemeel. Dit is vulkanisch materiaal waarin veel spo0r elementen aanwezig zijn, zoals zink, ijzer, kobalt en molybdeen.

Wat betreft energievoorziening zijn we zelfvoorzienend middels zonnepanelen en de daarbij behorende salderingsregel. De warmte die vrij komt uit het koelen van de producten gebruiken we voor het opwarmen van de woning. Aan dit systeem is sinds 2017 nog een warmteboiler gekoppeld. De tractoren rijden op blauwe diesel, wat gemaakt is van ingeleverd frituurvet. 1 van de twee heftrucks is elektrisch.

Er is nog een lange weg te gaan wat betreft het vergaren en toepassen van kennis over en de werking van de natuur. Waar komen die slakken vandaan, wat te doen bij aardappelziekte, ik stik in het onkruid, mijn kool wordt opgevreten enz. enz. Toch ben ik van mening dat we de strijd op een natuurlijke manier moeten aangaan. Dat zal wel eens tekorten opleveren, maar het geeft ook volwaardiger gezonder voedsel en doet geen afbreuk aan de natuur.