Haver

Deze graansoort bevat geen gluten en verwacht wordt dat er meer en meer bakkerijprodukten uit haver zullen bestaan.

Teelttechnisch mag ik ook graag haver telen, omdat het een bladrijker gewas is dan andere graansoorten.Een bladrijk gewas houdt meer licht tegen , zodat onkruiden minder of geen kans krijgen te groeien . de haver bedekt de bodem als het ware.