Spruitkool

Deze teelt kan lastig wezen, omdat de plant lang op het veld staat en door de lengte in tijd en de hoogte v/h gewas een microklimaat gevormd kan worden waarbij schimmels en insekten zich uitermate thuis voelen. Slechts door de plant weerbaar te laten groeien is het mogelijk een mooie groente te produceren..Een biologische spruit gaat er nooit zo uitzien als een gangbare spruit, vergeet echter niet dat deze gangbare spruit wel zo’n 20 keer bespoten wordt om er zo vlekkeloos uit te zien.

Weerbaar groeien geldt voor al onze gewassen en kort gezegd komt het er op neer dat de plant zelf bepaald wanneer hij wat wil opnemen, maar dat wij die omstandigheden creeren.Dit houdt in dat wij de bodem voeden en niet de plant.