Is het gewoon een trend om beter na te denken over wat we eten? Een gril waaraan steeds meer mensen meedoen? Wij spreken steeds vaker mensen die ons van de noodzaak van goede eerlijke voeding proberen te overtuigen. En ze zijn vaak erg overtuigend. Zelf hadden we nog onze twijfels, maar misschien is het toch wel tijd dat wij thuis ook na gaan denken over wat we op tafel zetten. Vooral met kinderen die opgroeien. Er zijn goede redenen om over te stappen naar biologische voeding. We hebben ze voor je op een rij gezet om je eigen conclusies te kunnen trekken. De 15 redenen om over te stappen op biologische voeding:

In studies, herhaaldelijk uitgevoerd door gerenommeerde organisaties, komt steeds opnieuw naar voren dat  biologische voeding meer voedingsstoffen bevat dan onze traditionele voeding. Ook op het gebied van de aanwezige vitaminen in voeding scoort biologische voeding veel beter. De producten hebben een hoger gehalte aan vitamine C, bevatten meer antioxidanten en ook meer mineralen als calcium, ijzer, chroom en magnesium. Kortom, de totale voedingswaarde ligt hoger en het betekent dat we veel gerichter voor onze gezondheid kunnen zorgen door goed te kiezen.

Biologische voeding is vrij van neurotoxines. In onze gewone voeding zitten deze stoffen wel. Neurotoxines zijn stoffen die ons zenuwstelsel aantasten door de overdracht van zenuwimpulsen te blokkeren. Zij beschadigen onze hersenen en zenuwcellen. Eigenlijk wordt ons zenuwstelsel aangetast. De stoffen worden gebruikt om ziekten en beestjes in voeding aan te pakken op het land en bijvoorbeeld voeding te beschermen tijdens transport. De meeste pesticiden die gebruikt worden, bevatten neurotoxines. Interessant weetje is dat de basis voor deze stoffen ontwikkeld is tijdens de Eerste Wereldoorlog om de tegenstander uit te schakelen door het zenuwsysteem van soldaten te beschadigen.

Biologische voeding ondersteunt opgroeiende kinderen sterker en zorgt voor betere ontwikkeling van zowel lichaam als hersenen. Opgroeiende kinderen zijn kwetsbaar. Het groeiende lichaam en de nog in ontwikkeling zijnde hersenen zijn in hogere mate gevoelig voor giftige stoffen. Bij het gebruik van biologische voeding weet je zeker dat je kinderen de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen, zonder de bijbehorende schadelijke stoffen uit onze traditionele voeding.

Genetisch gemanipuleerde voeding wordt gekweekt met bepaalde, voor de teelt en verkoop handige, eigenschappen. Een van die eigenschappen is een in de plant geïntegreerd afweersysteem tegen ziekten en beestjes. Dit betekent eigenlijk dat de gemanipuleerde plant zijn eigen pesticidesysteem heeft ontwikkeld. Uit onderzoek is gebleken dat deze stoffen op het moment van bereiding van de voeding nog gewoon aanwezig zijn. En zelfs hun werking behouden op het moment dat wij de voeding genuttigd hebben. Dus genetische gemanipuleerde voeding heeft dan wel minder bespuiting nodig, maar de voor ons schadelijke stoffen zitten al gewoon in de producten!

Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat de belangrijkste bron van vervuiling van drinkwater voortkomt uit pesticiden die gebruikt worden om traditionele voeding te produceren. De helft van de Amerikaanse bevolking komt dagelijks in aanraking met drinkwater waarin pesticiden worden aantroffen. Het gebruik van deze stoffen moet omlaag gebracht worden om ons drinkwater te kunnen beschermen en zuiver te houden. Hoe meer biologische voeding gebruikt wordt, hoe minder pesticiden gebruikt hoeven te worden bij het produceren van voeding en hoe schoner ons drinkwater blijft.

Het gebruik van pesticiden, hormonen en groeistoffen bij de productie van voeding is pas de laatste 200 jaar in gebruik geraakt. De gevolgen van onze nieuwe productiemethoden zijn inmiddels al in ons milieu terug te vinden. In negatieve zin helaas. Voeding zonder deze middelen heeft de mensheid in de eeuwen daarvoor echter prima voorzien van voedingsstoffen. Waarom zijn we het anders gaan doen? De meest duurzame manier van het verbouwen van producten is die zonder toepassing van onze laatste ‘ontworpen’ toevoegingen. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat we door terug te gaan naar de basis, onze toekomst zekerder stellen en onze planeet sparen.

Door terug te gaan naar biologische teelt op basis van kleinschalige biologische boerenbedrijven wordt niet alleen de voeding beter, maar wordt het bovendien mogelijk voor boeren om onafhankelijk te kunnen blijven bestaan. Families kunnen in hun eigen onderhoud voorzien. Zet daar tegenover de grootschalig producerende industrie waarbij veel mensen bestaansrecht hebben op basis van een bedrijf en zie hoe afhankelijk we worden van multinationals. Eigenlijk speelt hier het fairtrade principe en zouden we door productie kleinschaliger te houden, veel eerlijker met voeding om kunnen gaan.

Biologische voeding smaakt beter. Er is veel meer behouden van het oorspronkelijke product en dat proef je.

Biologische voeding is niet blootgesteld aan processen en gassen die het rijpingsproces versnellen of op een andere manier het rijpen of juist het bedervingsproces beheersen. We zijn in staat om bijvoorbeeld het rijpingsproces van fruit te versnellen door extra ethyleen te injecteren in de opslagruimte. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij bananen maar ook bij taugé. Er zijn mensen allergisch voor deze stoffen die bij hen direct huiduitslag en jeuk geven. Maar iedereen krijgt deze stoffen dus binnen.

Voor mensen die werkzaam zijn in de voedingsmiddelen industrie bestaat er een verhoogd risico voor hun gezondheid. Doordat zij in aanraking komen met de gebruikte pesticiden en andere middelen, kunnen zij direct schade ondervinden. Uit onderzoek van Harvard is gebleken dat er onder mensen die blootgesteld waren aan pesticiden een toename van 70% was van Parkinson.

Ons milieu en de natuur wordt direct geschaad door de stoffen die gebruikt worden bij het telen van onze traditionele voeding. Vervuiling is een groot risico voor planten, dieren en dus ook de mens. Zelfs onder de huidige regelgeving, die het gebruik van vervuilende stoffen gelukkig steeds verder terugdringt, berokkenen we onze natuur nog steeds schade. Kwetsbare diersoorten zullen daarbij eerder getroffen worden.

Een erg voorzichtige uitspraak die gedaan wordt door onderzoeksinstellingen is dat biologische voeding wellicht het risico op het krijgen van Kanker kan verkleinen. Onderzoeken hebben aangetoond dat 60% van de herbiciden (chemische bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers) en 30 % van de  insecticiden de kans op het ontwikkelen van Kanker vergroten. Door deze stoffen binnen te krijgen via onze traditionele voeding zou onze kans op het krijgen van Kanker groter zijn. Nogmaals, deze uitspraken worden erg voorzichtig gedaan en onderzoeken hebben nog geen 1-op-1 verband aan kunnen tonen.

Onze traditionele voeding, vlees en gerelateerde producten, bevatten extra toegevoegde antibiotica, hormonen en andere medicijnen. Dieren die gebruikt worden als voedselbron worden blootgesteld aan deze extra stoffen met als doel het product te verbeteren in groei of uiterlijk of met als doel het vervoer eenvoudiger te maken. Bij het eten van regulier vlees komen deze stoffen bij ons binnen. Biologisch vlees bevat deze toevoegingen niet. Daarbij wordt er bij het produceren van Biologisch vlees steeds vaker aandacht besteed aan het welzijn van de dieren.

De precieze langetermijneffecten van de toevoegingen in voeding en onze werkwijze bij de productie zijn niet volledig bekend. Omdat we pas de laatste eeuwen deze toevoegingen zijn gaan gebruiken, kunnen wetenschappers het effect niet volledig overzien. Van biologische voeding weten we zeker dat het gezond is. Zolang we niet precies weten wat pesticiden, hormonen en herbiciden precies bij onszelf en ons milieu beschadigen, kunnen we beter stoppen om vrijwillig mee te werken als proefkonijn. Om een idee te geven, gemiddeld bestaat 80% van de totale voeding die we gebruiken inmiddels uit genetisch gemodificeerde voeding!

Door voedselproductie terug te brengen naar kleinschalige producenten en minder op grote schaal (lees: zo efficiënt en winstgevend mogelijk) te produceren, zal er een grotere diversiteit aan producten blijven bestaan. Niet alleen in onze schappen, maar vooral in de natuur en op het land waar het product gekweekt wordt. Er zal minder schade zijn voor dieren, het milieu en voor ons als mensen.

Door bewust te kiezen kunnen we aan de grote industrieën laten weten dat we het niet eens zijn met de manier waarop voeding geproduceerd wordt. Het gaat om onze gezondheid en bovendien om die van onze kinderen. Iedere keuze, iedere dag, is er er eentje.